luni, 25 ianuarie 2010

Acatistul Sfântului Mucenic Clement

23 ianuarie

Rugăciunile începătoare şi apoi:


Troparul, glasul al 4-lea:


Viţă de sfinţenie şi stâlpare de chinuire, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dat credincioşilor, preasfinţite, pururi înflorind te-ai dăruit. Ci ca cel ce ai fost împreună cu mucenicii pătimitor şi cu ierarhii împreună pe scaun şezător, roagă-te lui Christos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1


Apărătorului credinţei celei adevărate în Christos şi marelui surpător al înşelăciunii slujitorilor de idoli, îndelung suferitorului de chinuri amare, adunându-ne toţi iubitorii de mucenici, cu multă dorire să-i cântăm:

Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos,


Icosul 1


Înger în trup cu minte de Christos iubitoare te-ai arătat căci cu totul de sine te-ai lepădat şi crucea suferinţelor ai purtat, pentru care te laudăm, strigând către tine aşa:


Bucură-te, cel ce din pruncie vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat,


Bucură-te, că maica ta cu multă dragoste te-a alăptat,


Bucură-te, fiu al Bisericii cu adevărat,


Bucură-te, că numele de Clement cu taină l-ai purtat,


Bucură-te, că numele de Clement vie înseamnă cu adevărat,


Bucură-te, că via aceasta Christos o a lucrat,


Bucură-te, căci cu al Său Mir te-a adăpat,


Bucură-te, rodule al viei lui Christos,


Bucură-te, al Bisericii mărgăritar prea luminos,


Bucură-te, că roadele viei tale bine au plăcut lui Christos,


Bucură-te, alesule din scutece spre mare folos,


Bucură-te, tânără mlădiţă de vie cu rod prea frumos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 2


Văzând noi, nevrednicii, că numele de Clement cu taină ţi sa dat, prea-mărim pe Milostivul Dumnezeu, Care via sufletului Tău desăvârşită întru mărturisire o a arătat şi strigăm: Aliluia!


Icosul 2


Înţelegând Sofia, preafericita ta maică, că se apropie fericitul ei sfârşit, cu proroceşti cuvinte a început a grăi către tine aşa:


Bucură-te, fiul meu cel ce din scutece de tată ai fost lipsit,


Bucură-te, căci cu dreapta credinţă pe tine te-am hrănit,


Bucură-te, că tată al tău îţi las pe Christos,


Bucură-te, al credinţei stâlp de mare folos,


Bucură-te, crinule crescut din via lui Christos,


Bucură-te, că sufletul tău pentru Christos îl vei pune,


Bucură-te, mare mărturisitor al slăvitului Său nume,


Bucură-te, trâmbiţa adevărului cea mult glăsuitoare,


Bucură-te, îndelung răbdătorule de chinuri amare,


Bucură-te, tunetul lui Christos, de capişti risipitorule,


Bucură-te, înfricoşat fulger al diavolilor arzătorule,


Bucură-te, că în munci te vei arăta voios,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 3


Puterea Celui Preaînalt în vremea muncilor te-a umbrit pe tine, viteazule ostaş a lui Christos, pentru care cu multă bucurie, muncile răbdând, ai strigat: Aliluia!


Icosul 3


Având în minte deapururea cuvintele fericitei tale maici, care din pruncie poruncile lui Christos te-a învăţat, cu mare dorire vremea muceniciei ai aşteptat. Iar noi, lăudându-te îţi strigăm aşa:


Bucură-te, că din tânără vârstă treapta preoţiei ai luat,


Bucură-te, vrednicule slujitor al Marelui Împărat,


Bucură-te, al Ancirei luminătorule,


Bucură-te, al dreptei credinţe propovăduitorule,


Bucură-te, vrednicule arhiereu a lui Iisus Christos,


Bucură-te, că vrednic slujitor al arhieriei ai fost,


Bucură-te, păstorule al turmei cu adevărat,


Bucură-te, că pentru turmă sângele ţi-ai vărsat,


Bucură-te, căci cu harul Sfântului Duh uns ai fost,


Bucură-te, că sufletul pentru oi ţi-ai pus,


Bucură-te, căci cu apa cuvântului multe suflete ai adăpat,


Bucură-te, ca prin patima ta multe oi de la înşelăciune ai întors,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 4


Vifor mare şi furtună de prigoană începuse din porunca păgânului Diocleţian, care cu mare urgie îngrozea pe cei credincioşi. Tu, Sfinte Mucenice, de furtuna nedumnezeirii ca un stâlp nemişcat ai rămas, strigând: Aliluia!


Icosul 4


Auzind tiranul antipat Domeţian cuvintele tale cele cu multă îndrăzneală pentru mărturisirea lui Iisus Christos, a poruncit soldaţilor cu mare cruzime să te muncească, iar noi te lăudăm strigând aşa:


Bucură-te, că ai fost spânzurat pe lemn pentru Iisus Christos,


Bucură-te, căci cu unghii de fier carnea de pe trup a fost luată jos,


Bucură-te, ruşinarea celor ce pe tine te chinuiau,


Bucură-te, arătare jalnică celor ce pe tine te priveau,


Bucură-te, căci cu unelte ascuţite fâşii de carne de pe tine au luat,


Bucură-te, căci cu adânci brazde trupul tău a fost sfârtecat,


Bucură-te, căci ai fost strujit până la os,


Bucură-te, căci în aceste munci nu ai gemut şi nici un glas nu ai scos,


Bucură-te, holdă arată pentru Christos,


Bucură-te, ţarină înfloritoare cu rod prea frumos,


Bucură-te, jalnică privire de mult folos,


Bucură-te, căci oasele tale, goale rămânând însângerate au fost,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 5


Stea preluminoasă pe cerul Bisericii lui Christos te-ai arătat, şi tortura chinurilor cu mare bucurie pentru El ai răbdat, mărturisind şi strigând: Aliluia!


Icosul 5


Văzând tiranul antipat Domeţian, că muncitorii au slăbit chinuindu-te, pe alţi muncitori a rânduit şi mai cumplit a te chinui. Iar tu, viteazule ostaş al lui Christos, cu mare bărbăţie ai suferit, pentru care strigăm către tine aşa:


Bucură-te, că iarăşi pentru Christos ai fost chinuit,


Bucură-te, căci de chinuri nu ai fugit,


Bucură-te, al Evangheliei stâlp neclintit,


Bucură-te, al tiranilor mustrător neobosit,


Bucură-te, al îngerilor veselie,


Bucură-t, a mucenicilor făclie,


Bucură-te, rana diavolilor cea nevindecată,


Bucură-te, a Ancirei credinţă nezdruncinată,


Bucură-te, suferire de munci nemaiauzită,


Bucură-te, corabie de stânci nesfărâmată,


Bucură-te, pecetea Bisericii cea adevărată,


Bucură-te, al mucenicilor far luminos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 6


Mărturisitor mare al preaslăvitului nume a lui Iisus Christos, la Roma, înaintea păgânului Diocleţian trimis ai fost şi nesocotind nici muncile, nici îngrozirile lui, pentru Christos ai strigat: Aliluia!


Icosul 6


Stălucind în tine, Sfinţite Mucenice, raza Preasfântului Duh, când ai stat în faţa păgânului Diocleţian, ai arătat cu cuvinte prea întelepte deşertăciunea necuraţilor zei, şi apărând cu dreapta credinţă, se cuvine a te lăuda aşa:


Bucură-te, mustrătorule al păgânului Diocleţian,


Bucură-te, biruirea lupului celui viclean,


Bucură-te, că darurile lui Diocleţian le-ai dispreţuit,


Bucură-te, că pe acestea de la Christos cu slavă le-ai primit,


Bucură-te, doritorule al nemuritoarelor bunătăţi,


Bucură-te, defăimătorule al lumeştilor păgânătăţi,


Bucură-te, că toate le-ai lepădat pentru Christos,


Bucură-te, vulturul raiului cel preafrumos,


Bucură-te, minte îngerească în trup trecător,


Bucură-te, al creştinilor întăritor,


Bucură-te, al groaznicelor chinuri mult suferitor,


Bucură-te, căci cu toiege de fier bătut fiind ţi-a fost de folos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 7


Vrând întunecatul Diocleţian prin cuvinte cu vicleşug a te întoarce de la Christos şi spurcaţilor zei a te închina, tu pe aceeia cu mare glas i-ai batjocorit şi lui Christos ai cântat: Aliluia!


Icosul 7


Arătat-ai Sfinţite Mucenice, prin cuvinte prea înţelepte, stricăciunea şi neputinţa idolilor pieritori, pentru care cu mare mânie pe tiranul Diocleţian l-ai pornit şi care iarăşi a început a te munci cumplit, pentru care îţi zicem:


Bucură-te, că gol pe roată ai fost legat,


Bucură-te, căci cuţitul roţilor trupul ţi-a sfâşiat,


Bucură-te, căci carnea care din nou crescuse, de pe tine ea se rupea,


Bucură-te, că în aceste munci ajutor de la Christos ai cerut,


Bucură-te, că ai oprit roţile cu ajutor nevăzut,


Bucură-te, slăbănogirea celor ce roata învârteau,


Bucură-te, spaima celor ce te chinuiau,


Bucură-te, a celor ce priveau mirare,


Bucură-te, a muncitorilor defăimare,


Bucură-te, a lui Diocleţian surpare,


Bucură-te, cerbule al raiului mult setos,


Bucură-te, oaie nerătăcită a lui Christos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 8


Văzând necuratul Diocleţian că nimic nu a sporit cu aceste munci, a poruncit să-ţi sfârtece gura şi dinţii cu un fier, şi acestea făcându-se mai luminat ai grăit strigând: Aliluia!


Icosul 8


Cu totul neschimbat întru mărturisirea lui Christos ai rămas, pentru care în temniţă întunecoasă ai fost aruncat. Primeşte dar şi de la noi această cântare:


Bucură-te, lumina temniţei celei întunecoase,


Bucură-te, arătarea luminii celei nearătate,


Bucură-te, al celor din temniţă luminătorule,


Bucură-te, al stăpânului Christos următorule,


Bucură-te, că ai prefăcut temniţa în biserică prealuminoasă,


Bucură-te, ca i-ai învăţat credinţa cea dreaptă,


Bucură-te, botezătorul turmei lui Christos,


Bucură-te, pom al raiului preafrumos,


Bucură-te, finic, roade frumoase având,


Bucură-te, cel viu, din vlăstari răsărind,


Bucură-te, al celor din temniţă veşnic prealuminos,


Bucură-te, că de la întuneric pe toţi i-ai scos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 9


Toată mulţimea celui nou luminat cu Sfântul Botez, în temniţă mergeau cu bucurie a se aduce jertfă pentru Christos şi cu mare glas proslăveau pe Dumnezeu, strigând: Aliluia!


Icosul 9


Pe ritori de i-am chema cu frumoase cuvinte, să laude după vrednicie mulţimea chinurilor tale celor amare, nu ar avea pricepere vrednică aces-tora, iar noi, păcătoşii îndrăznim către tine, aşa glăsuind:


Bucură-te, spicule cu roade încărcat,


Bucură-te, că iarăşi înaintea lui Diocleţian ai stat,


Bucură-te, răbdătorule de alte chinuri grele,


Bucură-te, al privitorilor umilită vedere,


Bucură-te, strujitule căci iarăşi până la oase carnea a fost luată jos,


Bucură-te, căci toate chinurile le-ai suferit pentru Christos,


Bucură-te, că iarăşi oasele goale au rămas însângerate,


Bucură-te, că cele dinăuntru ale tale pe jos au fost vărsate,


Bucură-te, că te-au ars cu făclii în chip jalnic,


Bucură-te, biruinţă asupra tiranului celui groaznic,


Bucură-te, nebiruit ostaş a lui Christos Iisus,


Bucură-te, că pe Diocleţian biruindu-l, la Maximian tiranul te-au dus,

Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 10


Vrând păgânul împărat Diocleţian mai mari chinuri a aduce asupra ta, în Nicomidia la groaznicul împărat Maximian te-a trimis spre chinuire. Încă şi acolo nebiruit de munci ai rămas, strigând lui Dumnezeu cântare: Aliluia!


Icosul 10


Zid nesurpat al mărturisirii înaintea ighemonului Agripin ai rămas, care din porunca tiranului Maximian cu mare cruzime te-a muncit, dar şi pe acest tiran l-ai lăsat uimit, pentru care te lăudăm:


Bucură-te, a lui Maximian ruşinare,


Bucură-te şi a lui Agripin întristare,


Bucură-te, mustrătorule al ighemonului Agripin,


Bucură-te, rana diavolilor cu mult suspin,


Bucură-te, tăiatule cu brice ascuţite,


Bucură-te, suferitorule de munci nemaiauzite,


Bucură-te, că în aceste munci pentru Agatangher mucenicul te-ai rugat,


Bucură-te, întărirea lui Agatangher celui pe lemn spânzurat,


Bucură-te, a tânărului mucenic îmbărbătare,


Bucură-te, a celor ce priveau nepovestită mirare,


Bucură-te, spaima tiranilor foarte mare,


Bucură-te, al mucenicilor şi al ierarhilor soare mult luminos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 11


Împărate sfinte, Doamne Iisuse Christoase, Mântuirorul nostru, primeşte rugăciunea smeritului Tău mucenic, care se roagă pentru neamul creştinesc, şi ne miluieşte pe noi cei ce strigăm: Aliluia!


Icosul 11


Flăclie mult luminoasă a lui Christos te-ai arătat, şi pe mulţi păgâni cu Sfântul Botez i-ai luminat, iar via sufletului tău cu multă roadă o ai încălcat, miluieşte-ne pe noi care strigăm:


Bucură-te, a lui Domeţian antipatul înfruntare,


Bucură-te, a lui Diocleţian împăratul ruşinare,


Bucură-te, a lui Agripin ighemonul surpare,


Bucură-te, batjocorirea lui Curichie muncitorul,


Bucură-te, a lui Dometie biruitorule,


Bucură-te, şi a lui Maximian surpătorule,


Bucură-te, că şi pe Sacherdon l-ai biruit,


Bucură-te, că şi pe Maxim l-ai lăsat uimit,


Bucură-te, a lui Afrodisie senatorul sfărâmare,


Bucură-te, a lui Luchie tiranul pierzare,


Bucură-te, a lui Alexandru, ultimul muncitor, cădere,


Bucură-te, ruşinarea vrăjmaşilor lui Christos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 12


Vrând Stăpânul de obşte, Mântuitorul Christos, multe oi rătăcite a aduce la staulul Său, pe tine, mucenice mult pătimitorule, cu al Său har te-a întărit, şi înfricoşate chinuri pentru El ai suferit, prin care mulţi, cunoscând pe Dumnezeul Cel adevărat, au cântat: Aliluia!


Icosul 12


Cântând cu multă umilinţă groaznicele tale chinuri care pentru Christos le-ai răbdat şi întru toate nebiruit te-ai arătat, cu cuvincioasă cântare se cuvine a striga ţie aşa:


Bucură-te, ramură din buciumul lui Christos,


Bucură-te, al Bisericii sfeşnic mult luminos,


Bucură-te, turnul Bisericii cel nebiruit,


Bucură-te, că douăzeci şi opt de ani pentru Christos ai pătimit,


Bucură-te, că unsprezece tirani pe tine te-au chinuit,


Bucură-te, că pe toţi i-ai biruit,


Bucură-te, a nevăzuţilor tirani surpare,


Bucură-te, şi a îngerilor mirare,


Bucură-te, ostaşule al Marelui Împărat,


Bucură-te, că în trup fiind, cu îngerii te-ai asemănat,


Bucură-te, diamantul Bisericii cel luminos,


Bucură-te, mlădiţă de vie cu rod preafrumos,


Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice a lui Christos!


Condacul 13


O, mult pătimitorule de chinuri amare, Sfinte Mare Mucenice al lui Christos, Clement, primeşte nevrednicele noastre rugăciuni şi fii mijlocitor pentru mântuirea sufletelor celor ce te cheamă în ajutor, ca împreună cu tine în veacul viitor să cântăm lui Christos Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).


Apoi se zic din nou Icosul 1 şi Condacul 1

şi rugăciunea aceasta

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails