joi, 11 februarie 2010

O frumoasă vedenie cerească (9)


[...]- Sfinte Mihaile, dacă un creştin cade prea mult păcătos, în lume şi e stăpânit de demonii întunericului, cum îşi poate el căpăta din nou luminile date lui la botez şi să alunge pe demon din inima lui?
- Copilul la botez se armează cu lumina Duhului Sfânt, cu Crucea şi cu doi Îngeri de pază. Îngerul cel mai bun este în dreapta, are două cărţi în mâna lui şi cumpănă şi fapta rea ce o face omul în viaţă, Îngerul cel rău, din stânga, are numai o carte în mâna lui, el scrie numai greşala ce o face omul, nu ştie nici gândul omului şi nici faptele bune ce le are. Când omul are greşeli mai multe ca fapte bune, în cartea îngerului din dreapta, Îngerul bun se trage în spatele lui, cel rău vine în partea stângă şi-şi ocupă locul. El nu poate învăţa pe creştin la toate faptele rele, căcifiecare faptă rea are demonul ei. Numai creştinul care face cele şapte păcate de moarte, vine antihrist cu toţi ai lui şi se aşează în inima lui. Acest om nu mai este viu, ci este mort.
- Sfinte Mihaile, cum poate să mai iasă din inima omului duhurile rele când s-au încuibat cu atâta putere?
- Când creştinul greşeşte prea mult, Îngerul bun se retrage în spatele lui şi stă tot alipit de el mustrându-l pe el, la orice faptă rea pe care o face şi aşteaptă cu nerăbdare clipa ca să vie iar la locul lui. Lumina Duhului Sfânt dacă iese din inima omului nu zboară la cer. Stau razele Duhului Sfânt în jurul păcătosului cum stau albinele în jurul unui stup. Dau razele Duhului Sfânt târcoale în jurul unui păcătos, cum dau albinele în jurul stupului ca să intre în matca lor. Aici se plineşte cuvântul sfânt care zice: "Iată Eu stau la uşa inimii tale şi bat." şi dacă din mila Domnului pătrunde din nou o rază a Duhului Sfânt în inima păcătosului, el prinde o mare grijă de greşalele ce a făcut şi se hotărăşte din suflet a le părăsi, merge la preot de şi le mărturiseşte. Făgăduieşte el cu sfinţenie înaintea Sfintei Cruci, a mai face acele fapte. Preotul îi dă un canon, după ale lui greşale, şi după ce-şi face acest canon dat lui, preotul îi împărtăşeşte cu Sfintele Taine, începe el a face fapte bune după a lui putere. Şi la un timp oarecare cartea lui cu fapte bune, uitată, se umple iarăşi, Îngerul bun vine în partea dreaptă, zboară îngerul cu cartea la cer ca să scrie faptele bune făcute de el, în cartea vieţii. Iar Îngerii din cer când văd pe acest Înger, pe care de atâta timp nu l-au văzut pentru că el nu a avut fapte bune ca să scrie în cartea vieţii. Îngerii din ceruri la vederea noului Înger venit între ei fac toţi aplauze de bucurie cerească şi atunci se plineşte cuvântul sfânt "mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru 99 de drepţi". îngerul merge cu cartea la Domnul. Domnul trimite înger luminat la vămile văzduhului şi prin lumina Duhului Sfânt, toate greşelile mărturisite de acel suflet se şterg din catastihurile demonilor. Demonii îşi vând hârtiile lor albe, le aruncă în văzduh, plâng de pierderea lui, ştiu ei că prin pocăinţa lui, l-au pierdut. Domnul în acea clipă trimite lumina Duhului sfânt peste acel om în lume, întreită, duhurile rele pier din inima lui ca fumul, intrădin nou în inima lui, lumina Duhului sfânt, Crucea şi Îngerul. Acum acest om este născut a doua oară, cum zice cuvântul sfânt, că pocăinţa este al doilea botez.[...]

Celelalte părţi:

O frumoasă vedenie cerească (1)
O frumoasă vedenie cerească (2)
O frumoasă vedenie cerească (3)
O frumoasă vedenie cerească (4)
O frumoasă vedenie cerească (5)
O frumoasă vedenie cerească (6)
O frumoasă vedenie cerească (7)
O frumoasă vedenie cerească (8)
O frumoasă vedenie cerească (10)
O frumoasă vedenie cerească (11)

Sursa: "Puterea rugăciunii", editura "Bunavestire", Bacău, 2006

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails