sâmbătă, 13 februarie 2010

O frumoasă vedenie cerească (10)


[...] - Spune-mi acum ce este postul şi cum trebuie să ne rugăm noi în timpul postului?
- Postul, rugăciunea şi smerenia sunt întâia poruncă pe care a dat-o Domnul. În timpul postului creştinul cu metanii la pământ, în mai multe rânduri, ziua şi noaptea, să facă în fiecare zi câte o mică milostenie după a lui putere, să iubească biserica şi să urască faptele rele. În timpul postului Îngerul fiecărui creştin e gata a scrie fapte bune în toată clipa şi la sfârşitul fiecărui post îngerul fiecărui creştin e dator să zboare cu cartea cu faptele la cer , ca să scrie în cartea vieţii faptele bune ce omul a făcut în timpul postului. Creştinul care şi-a petrecut postul în lene şi nepurtare de grijă, fără fapte bune, Îngerul lui nu poate zbura la ceruri, ci stând în spatele păcătosului, plânge neîncetat pentru el.
- Sfinte Mihaile, ce însemnătate au Sfintele Taine când ne împărtăşim la sfintele posturi?
- sfintele Taine adică pâinea şi vinul primite de creştin sunt însuşi Trupul şi Sângele Domnului. Ele se împart în două părţi: parte materială sfântă şi parte spirituală sfântă. Partea materială sfântă este pâinea şi vinul din potir, Duhul Sfânt este lumina pe care voi n-o vedeţi şi nici preotul. Când s-au sfinţit Sfintele Taine şi preotul iese în uşa altarului să împărtăşească lumea, deasupra potirului este o lumină cerească, Domnul Iisus Hristos. Când vine înaintea preotului prunc mic, preotul pomeneşte numele pruncului, ia cu linguriţa pâine şi vin din potir, peste pâinea şi vinul din linguriţă este o lumină cerească, Domnul Iisus Hristos într-o mică figură, pruncul primeşte pâinea şi vinul şi lumina crească, adică pe Domnul. Dacă vine înaintea preotului om matur şi este pregătit, în fapte, de a primi Sfintele Taine, primeşte şi el la fel pâinea şi vinul şi lumina. Când vine omul păcătos în faţa preotului şi se pomeneşte numele lui, ia cu linguriţa pâine şi vin din potir, când linguriţa e apropiată de gura păcătosului, lumina cerească zboară înapoi în potir şi păcătosul numai pâinea şi vinul văzut de voi primeşte. Aşa că se împătăşesc la voi o sută şi numai cinci sau şase primesc Sfânta Lumină. Creştinul ca să poată primi Sfintele Taine împreună cu lumina cerească, trebuie să nu petreacă zilele de post în lene ci să privegheze ziua şi noaptea cu rugăciuni şi cu metanii şi alte fapte bune.
- Spune-mi Sfinte Mihaile, am zis: Ce fapte mai principale trebuie să facă cel ce trăieşte în lume?
- Toate faptele scrise în cărţi, dar mai principale sunt patru: postul, rugăciunea, smerenia şi milostenia. Milostenia este mare faptă, căci ea face milostiv pe însuşi Domnul către acel creştin, acre face milă cu fratele lui în nevoie, însă de roadele milosteniei puţini creştini se pot folosi: unul nu are ce să dea fiind sărac, altuia nu i se întâmplă gata în clipa când i se cere lui de un sărac, altul nu dă fiind zgârcit din fire.
- Cei din lume ştiu Sfinte Mihaile, ce se întâmplă aici cu un suflet?
- Nu ştiu Ioane, pentru că nu-i lasă lenea, mândria şi nepurtarea de grijă a lor, ca să asculte cuvintele Domnului şi să lucreze cu drag. Trăiesc în lume fără grija mântuirii şi numai la moarte îşi vede fiecare soarta lui, dar în zadar.
- Spune-mi Sfinte Mihaile, când poate un creştin scăpa definitiv de un păcat pe care l-a lucrat în lume?
- Părăsind păcatul, prin mărturisire la duhovnic, prin rugăciuni şi căinţă în toată viaţa lui şi împărtăşirea cu Sfintele Taine.
- Spune-mi Sfinte, ce păcat au creştinii care înjură de nume sfinte cât trăiesc în lume?
- Tot creştinul care huleşte pe Domnul Hristos, Crucea Domnului şi Sfinţii Săi, are păcat de 3 ori mai greu decât jidovii care au răstignit pe Domnul. Creştinii care nu pot părăsi acest obicei până la moarte, munca lor după ziua judecăţii va fi de 3 ori mai amară decât a jidovilor. Domnul Hristos pedepseşte pe cel hulitor şi în zilele vieţii lui. Creştinul este dator să urască cu totul această faptă rea şi ca să scape de ea, trebuie să se armeze cu rugăciuni, cu metanii la pământ, şi la fiecare rugăciune să certe pe demon aşa: " Să te certe Domnul pe tine diavole, să piei cu toată puterea ta, din tot cuprinsul meu, căci eu te cert şi te blestem pe tine diavole, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!. Aşa un creştin poate scăpa de cursele diavolului.[...]

Celelalte părţi:

O frumoasă vedenie cerească (1)
O frumoasă vedenie cerească (2)
O frumoasă vedenie cerească (3)
O frumoasă vedenie cerească (4)
O frumoasă vedenie cerească (5)
O frumoasă vedenie cerească (6)
O frumoasă vedenie cerească (7)
O frumoasă vedenie cerească (8)
O frumoasă vedenie cerească (9)
O frumoasă vedenie cerească (11)

Sursa: "Puterea rugăciunii", editura "Bunavestire", Bacău, 2006

Un comentariu:

Anonim spunea...

Multam de sfaturi! Astept continuarea!

Te rooooooooggggggggggg!!!!!!!!!!!!!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails