marți, 16 februarie 2010

De ce aprindem candela?


Răspunsuri întocmite de Sfântul Nicolae Velimirovici

1.– deoarece credinţa noastră este lumină. Hristos spune "Eu sunt lumina

lumii " (Ioan 8,12). Lumina candelei ne reaminteşte de lumina cu care Hristos

luminează sufletele noastre.


2.– pentru a ne reaminti de caracterul strălucitor al sfinţilor în faţa

icoanelor cărora aprindem candelele, pentru că sfinţii sunt numiţi "fiii luminii"

( Ioan 12,26, Luca 16,8).


3.– pentru că este o întoarcere a noastră de la faptele noastre întunecate,

de la gândurile noastre şi dorinţele diavoleşti şi pentru a ne întoarce pe calea

Evangheliei; şi pentru ca noi să fim mai insistenţi în împlinirea poruncilor

Mântuitorului: "Şi lumina ta să lumineze în faţa oamenilor ca ei să vadă faptele

tale bune" (Matei 5,16).


4. – pentru ca lumina candelei să fie micul nostru sacrificiu în faţa

lui Dumnezeu, Care S-a dat pe Sine Însuşi pe deplin ca jertfă pentru noi,

şi ca un mic semn al marilor noastre mulţumiri şi al dragostei pentru El,

de la Care cerem prin rugăciune viaţă, sănătate,mântuire şi tot ceea ce

numai iubirea cerească fără margini poate acorda.


5.– pentru ca frica să cuprindă puterile diavoleşti care uneori

ne asalteză chiar la vremea rugăciunii şi ne depărtează gândurile de

la Cel care ne-a creat.Puterile demonice iubesc întunericul şi tremură

la cea mai mică lumină, în special la cele care sunt ale lui Dumnezeu

şi la cele care Îi sunt bineplăcute lui Dumnezeu.


6.– pentru ca această lumină să ne trezească din egoism.

Aşa cum uleiul şi fitilul ard în candelă, după voia noastră, să ne

lăsăm sufletele să ardă cuflacăra iubirii în toate suferinţele noastre,
întotdeauna supuşi voii lui Dumnezeu.


7. – pentru ca să ne înveţe că fără mâna noastră candela

nu poate să fie aprinsă, şi la fel, inima noastră, candela sufletului

nostru, nu poate fi aprinsă fără focul sfânt al Duhului lui Dumnezeu,

chiar dacă inima este plină de toate virtuţile. Toate aceste virtuţi ale

noastre [sunt doar] combustibilul material, iar focul care le aprinde

vine de la Dumnezeu.


8.
– pentru ca să ne reamintească faptul că înaintea la orice,

Creatorul lumii a făcut lumina, şi după aceea pe toate celelate în

ordine: "Şi Dumnezeu a Zis, să fie lumină; şi a fost lumină"

(Cartea Facerii 1,3).

Şi la fel trebuie să fie şi cu viaţa noastră spirituală, adică înainte de orice,

lumina adevărului lui Hristos trebuie să lumineze în interiorul nostru. De la

această lumină a lui Hristos fiecare faptă bună răsare şi se dezvoltă în noi.


Fie ca Lumina Mântuitorului să strălucească şi în voi!


Sursa

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails