vineri, 19 februarie 2010

Sfântul Apostol Filimon şi soţia sa Apostoliţa Aphia - modele pentru slujitorii contemporani


Sfântul Filimon, bărbat vestit în cetatea Colose din Frigia, este convertit la creştinism de Sfântul Apostol Pavel şi este hirotonit mai apoi episcop în apostolie, episcop ce nu ţinea de o anumită cetate, fiind trimis să propovăduiască Cuvântul Mântuitorului în diferite ţări şi cetăţi. Se scrie apoi, că a fost Episcop de Gaza. Sfânta Aphia, soţia sa, aşa cum este numită de Sfântul Ioan Gură de Aur, îşi sfinţea viaţa având grijă de creştinii din Colose.
În "Epistola către Filimon",
dregătorul Filimon este zugrăvit ca un fiu duhovnicesc şi prieten adus la credinţă, în casa căruia era Biserica creştinilor din Colose şi este preţuit de Apostol ca "iubitul Filimon, împreună lucrător cu noi" (Filimon 1), iar Sfânta Apfia este numită "sora Apfia" din cauza vredniciilor ei (Filimon 2). În casa lor, care ţinea loc de biserică a cetăţii, se adunau, în mare taină, toţi creştinii din Colose şi împrejurimi şi luau parte la săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii. Sfânta Aphia rânduia Biserica din Colose, îngrijindu-se de tot ceea ce era necesar pentru săvârşirea slujbelor şi a rugăciunilor. Slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea cu posturi şi rugăciuni odihnea pe sfinţii cei ce se osteneau întru bună vestirea lui Hristos. Apoi hrănea pe săraci, scăpătaţi şi străini, încît casa ei era nu numai biserică, ci şi primitoare de străini, bolniţă şi adăpostire tuturor celor care nu aveau unde să-şi plece capetele.
Într-o vreme, fiind în Colose, urîtul de Dumnezeu praznic al necuratei Artemida, Sfîntul Apostol Arhip, cu cei ce erau acolo şi cu Sfîntul Filimon, adunînd pe toţi credincioşii în casa ce se rînduia de Sfînta Apfia, înălţau lui Dumnezeu rugăciunile lor cele obişnuite, săvîrşind sfînta slujbă. Iar închinătorii de idoli, care urau pe credincioşi, ştiind că toţi creştinii sînt adunaţi în casa lui Filimon, au năvălit asupra lor fără de veste şi au izgonit turma lui Hristos, pe unii bătîndu-i şi pe alţii ucigîndu-i, iar pe Sfinţii Apostoli Arhip şi Filimon şi pe Sfînta Apfia, prinzîndu-i, i-au dus la mai-marele cetăţii Efesului, Artoclis, şi, după porunca aceluia, pe toţi i-au torturat. După ce i-au bătut, i-au îngropat până la mijloc şi i-au omorât cu pietre. Sfinţii Filimon şi Apfia şi-au dat sufletele Domnului. Sfinţii soţi, Filimon şi Aphia, sunt trecuţi în obştea celor 70 de Apostoli, fiind prăznuiţi în zilele de 19 februarie şi 22 noiembrie împreună cu Sfinţii Apostoli Arhip şi Onisim, împreună mărturisitori ai credinţei prin chinuri muceniceşti.

Tropar, glasul al 3 lea:

Sfinţilor Apostoli Arhip, Filimon și Apfia, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4 lea:

Viţe v-aţi arătat viei lui Hristos, înţelepţilor Arhip, Filimon și Apfia, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie şi prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugaţi-vă ca să se dăruiască nouă mare milă şi iertare greşelilor.
Foto
Surse: aici, aici şi aici

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails