miercuri, 17 februarie 2010

Acatistul Sfinţilor Mucenici Teodor Tiron şi Teodor Stratilat

Teodor Stratilat - 8 februarie Teodor Tiron - 17 februarie

Rugăciunile începătoare

Condacul 1


Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm:


Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.


Icosul 1


Îngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:


Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,


Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,


Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,


Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,


Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,


Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,


Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,


Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,


Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,


Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,


Bucură-te, mare mucenice Teodore.


Condacul 2


Putere de sus ai luat prin chinurile tale cinstite nouă, nevoitorule al Domnului şi prin vărsarea sângelui tău, ai mărturisit cu fapta iubirea Domnului tău, pentru care Stratilate ţi-ai dat sufletul tău, strigând: Aliluia


Icosul 2


Putere vitejească luând de la Împăratul Slavei,ai ruşinat mândria lui Lichie, prin luptele tale cele muceniceşti şi pentru dragostea lui Hristos cu bucurie te-ai jertfit, pentru care credincioşii strigă ţie:


Bucură-te, Stratilate nebiruite,


Bucură-te, crin şi floare din Efaita.


Bucură-te, că ai biruit tabăra vrăjmaşilor.


Bucură-te, că prin chinuri ai câştigat cereasca Împărăţie.


Bucură-te, şi noi strigăm ţie!


Bucură-te, că armă ai avut crucea Domnului.


Bucură-te, că cu puterea ei pe tirani ai surpat.


Bucură-te, că şi pe idoli ai batjocorit.


Bucură-te, că pe idolii lui Lichinie, la săraci i-ai împărţit.


Bucură-te, că prin aceasta Hristos s-a proslăvit


Bucură-te, că prin răbdare, cununi ai câştigat.


Bucură-te, că spre cele cereşti pe toţi ne-ai îndemnat


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 3


Luminându-ţi ochiul minţii, către cer ai privit şi de frumuseţea celor nepieritoare dorind, nimic n-ai iubit din cele trecătoare; ci şi trupul tău Tiroane l-ai dat muncilor celor de multe feluri pentru care ai primit coroană nevestejită şi gherdanul biruinţei, pentru care cântăm Domnului: Aliluia !


Icosul 3


Lumina de sus strălucind sufletul tău cel mucenicesc, dar de bogăţie te-ai dat credincioşilor Tiroane că înfierbântându-te cu râvna bunei credinţe, ai scăpat pe credincioşi de spurcăciunile cele idoleşti pentru care cântăm ţie:


Bucură-te, ajutorul cel grabnic.


Bucură-te, strălucirea bunei credinţe.


Bucură-te, ocrotitorul ortodocşilor.


Bucură-te, înfrânătorul păgânătăţii.


Bucură-te, că prin colivă pe credincioşi ai scăpat,


Bucură-te, lauda şi bucuria episcopului Ioan


Bucură-te, că el cântare vrednică ţi-a dat


Bucură-te, biruitorule al tiranilor împăraţi


Bucură-te, că şi pe Maximian ai ruşinat


Bucură-te, al Bisericii înfrumuseţare,


Bucură-te, că reverşi raze strălucitoare


Bucură-te, că prin jertfă cu Hristos te-ai unit.


Bucură-te, că pentru aceasta El te-a proslăvit.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 4


Puterea credinţei înfierbântând sufletul tău, spre mărturisirea lui Hristos, pentru care cu dragoste ţi-ai dat trupul muncilor celor înfricoşate, sfinţite Stratilate; iar noi văzând răbdarea ta cântăm Domnului: Aliluia!


Icosul 4


Putere luând asupra păgânătăţii, pe idoli ai surpat cu mărturisirea lui Hristos, căruia sufletul ţi-ai dat cu mulţumire şi te-ai făcut apărător credincioşilor, mucenice Stratilate, pentru care cu dragoste strigăm unele ca acestea:


Bucură-te, că prin suferinţă cununa muceniciei ai luat


Bucură-te, că într-aceasta ai avut pe Hristos întărire


Bucură-te, că cu puterea Lui, pe idoli ai surpat.


Bucură-te, strălucirea Iracliei şi a Efaitei.


Bucură-te, că şapte zile nemâncat ai petrecut.


Bucură-te, că şi alte chinuri cu răbdare ai suferit


Bucură-te, că toţi care te-au văzut, pe Hristos au proslăvit.


Bucură-te, că prin bărbăţia ta puterea credinţei a înflorit.


Bucură-te, că mulţi bolnavi ai vindecat.


Bucură-te, că lui Hristos bună mireasmă te-ai adus.


Bucură-te, că Efata ţie a cântat.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 5


Stea purtătoare de lumină te-ai arătat credincioşilor din toată lumea, lauda mucenicilor Teodore Stratilate, că ai scăpat pe mulţi de înşelăciunea idolească şi pe Hristos ai mărturisit şi ai luat cunună nevestejită din mâna Domnului tău, strigând: Aliluia


Icosul 5


Strălucind prin biruinţa mărturisirii, sufletul tău nevinovat l-ai adus lui Hristos, Carele a primit nevoinţele tale cele muceniceşti, arătându-te apărător fierbinte credincioşilor din toată lumea, pentru care strigăm ţie:


Bucură-te, Stratilate nebiruite.


Bucură-te mărturisitorule al credinţei.


Bucură-te, diamantul răbdării.


Bucură-te, crinul înfrânării.


Bucură-te, balsamul vindecării.


Bucură-te, cedrul curăţiei.


Bucură-te, ajutătorul săracilor.


Bucură-te, ocrotitorul văduvelor.


Bucură-te, că eşti tuturor folositor.

Bucură-te, că din orice nevoi izbăveşti.


Bucură-te, că sănătoşi ne păzeşti.


Bucură-te, că şi locaşul tău îl proslăveşti.


Bucură-te, mare mucenice Teodore.


Condacul 6


Mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu adevărat, ai străpuns cu suliţa răbdării tale pe Faraon cel gândit şi închinăciunile Elinilor le-ai surpat, ruşinând în privelişte pe Maximian, pentru care strigăm Domnului: Aliluia!


Icosul 6


Mărturisitor fierbinte te-ai arătat mucenice Teodore Tiroane, că fiind dus înaintea tiranului Maximian, nu te-ai ruşinat a mărturisi pe Hristos ci ai ruşinat închinăciunile cele idoleşti, pentru care strigăm ţie:


Bucură-te, că în oastea tironilor ai fost.


Bucură-te, că pe Maximian ai ruşinat.


Bucură-te, că pe idolii lui ai surpat.


Bucură-te, că aceasta singur ai mărturisit.


Bucură-te, că prin spânzurare singur ai mărturisit.


Bucură-te, că prin focul cuptorului ai trecut.


Bucură-te, că Mitropolia Amasiei te măreşte


Bucură-te, că Humialon oraşul tău te prosloveşte


Bucură-te, că creştinii serbează acum al tău nume


Bucură-te, că-n nevoi şi-n izbânzi, strigăm, ţie.


Bucură-te, făcător de minuni alese.


Bucură-te, că prin ele Dumnezeu se proslăveşte.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 7


Vrând tu mare mucenice Stratilate a-ţi mântui sufletul, pe care l-ai împodobit cu tot felul de fapte bune, cu rugăciuni şi cu milostenii, te-ai gătit spre lupte muceniceşti pe care le-ai primit cu bucurie cântând Domnului: Aliluia!


Icosul 7


Străină minune a fost toată Efaita şi Iraclia s-a mirat de vitejiile tale, cum toate defăimând şi pe împăraţi mustrând, cu îndrăzneală ai alergat la lupte pentru dragostea Domnului tău, pentru aceasta strigăm ţie:


Bucură-te, minunea Efaitelor.


Bucură-te, înfrumuseţarea Iracliei.


Bucură-te, podoaba mucenicilor.


Bucură-te, mustrătorul tiranilor.


Bucură-te, jertfă însufleţită.


Bucură-te, că chinurile cu bucurie le-ai primit.


Bucură-te, că sfaturilor lui Lichinie nu te-ai plecat.


Bucură-te, că sufletul tău Domnului l-ai dat.


Bucură-te, că El cu bucurie l-a primit.


Bucură-te, că cetele mucenicilor primindu-te au dănţuit


Bucură-te, că şi noi bun apărător te-am dobândit.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 8


Toată ceata îngerilor, cu mucenicii şi cu stăpânul lor, întru cântări au întâmpinat sufletul tău, mare mucenice Teodore Tiroane, încoronând creştetul tău cel nebiruit cu gherdanul mucenicilor şi toţi au cântat cu bucurie: Aliluia


Icosul 8


Toată făptura s-a alăturat lângă lauda care ţi-a făcut-o Hristos Mirele tău, îngerii priveau aşteptând venirea ta, mucenicii cântau biruinţa ta, iar pământul s-a sfinţit prin stropirea sângelui tău, iar noi robii tăi aducem laudă muceniciei tale, cântând acestea:


Bucură-te, că ele au încoronat creştetul tău.


Bucură-te, că cerurile au serbat intrarea ta.


Bucură-te, că cunună nevestejită ai primit.


Bucură-te, că pentru credincioşi rugăciune ai făcut


Bucură-te, că Hristos cererile tale le-a plinit.


Bucură-te, că El prin tine s-a proslăvit.


Bucură-te, că Biserica apărător te-a câştigat.


Bucură-te, al Locaşului tău grabnic apărător.


Bucură-te, că de ispite, de furturi şi de judecăţi eşti risipitor


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 9


Privind la frumuseţea cerului, ţi-ai luminat privirile minţii, cunoscând pe Ziditorul cerului şi al pământului, Făcător al totului, cu bucurie L-ai lăudat mucenice Teodore Stratilate şi cântare ai cântat Domnului: Aliluia!


Icosul 9


Ritorii cei mult vorbitori au amuţit ca nişte peşti fără de glas, cum tu un tânăr ostaş ai defăimat frumuseţile lumii, mergând cu bucurie spre chinuri, unde ai arătat lupte biruitoare, de care mirându-se, cântâm ţie acestea:


Bucură-te, ritore între mucenici.


Bucură-te, trâmbiţă propovăduitoare.


Bucură-te,luptător nebiruit.


Bucură-te, răbdătorule de patimi.


Bucură-te, gherdane al răbdării.


Bucură-te, că cu bărbăţie ai mărturisit.


Bucură-te, că credinţă nevinovată ai păzit.


Bucură-te, că la aceasta şi pe noi ne-ai sfătuit


Bucură-te, că cu îngerii te-ai unit.


Bucură-te, că cu ucenicii locuieşti.


Bucură-te, că prin chinurile tale pe toţi îi veseleşti.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 10


Vrând să-ţi mântuieşti sufletul şi să câştigi viaţă nemuritoare, te-ai păzit nevinovat de tot păcatul şi cu virtutea sufletului ai dorit pe Dumnezeu, Carele este marginea doririlor, pentru care şi ultima picătura de sânge cu mulţumită ţi-ai dat cântându-I: Aliluia!


Icosul 10


Vrând noi nevrednicii a-ţi lăuda mucenicia şi nevoinţele tale Sfinte mare mucenice Teodore Tiroane prin rugăciunile tale cerem ajutorul cel dumnezeiesc, cântându-ţi cu dragoste acestea:


Bucură-te, că sufletul tău curat, tot pământul a sfinţit.


Bucură-te, că întru suirea ta spre cer, toţi diavolii s-au îngrozit.


Bucură-te, că şi văduva ajutorul tău a primit.


Bucură-te, apărătorule de cetate.


Bucură-te, ajutătorule al sufletelor curate.


Bucură-te, al păcătoşilor lesne iertătorule.


Bucură-te, al tuturor împlinitor de cereri.


Bucură-te, al ierarhilor bun sfătuitorule.


Bucură-te, al preoţilor cucernici ,de mari daruri dătătorule.


Bucură-te, al monahilor, bun ajutătorule.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 11


Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, întru ospăţul cel duhovnicesc a adăpat sufletul tău din pomul vieţii unde ai auzit glasul puterilor cereşti şi dansurile mucenicilor şi de bucuria aceea îmbălsămat fiind ai cântat împreună cu ei Domnului: Aliluia!


Icosul 11


Împăratul Maximian cu toţi muncitorii lui, n-a putut birui sufletul cel de diamant mucenice Teodore Stratilate, nici nu te-a putut despărţi de doritul tău Hristos, căruia te închinai cu dragoste. Pentru care cântăm ţie:


Bucură-te, bine cinstitorule al sfintei Cruci.


Bucură-te, purtătorule al patimilor lui Hristos.


Bucură-te, râvnitorule al Împărăţiei cerurilor.


Bucură-te, bine primitule în locaşurile Ei.


Bucură-te, diamantul şi steaua credinţei.


Bucură-te, fulgerul rugăciunilor sfinte.


Bucură-te, primitorule al rugăciunilor noastre.


Bucură-te, veşmântul darurilor care ne acoperi slăbiciunile noastre.


Bucură-te, împlinitorul cererilor noastre.


Bucură-te, al Locaşului tău înfrumuseţare.


Bucură-te, al robilor casei tale, cucernică şi sfântă mângâiere.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 12


Haruri muceniceşti împarţi tuturor credincioşilor, Sfinte Mare Mucenice Teodore Tiroane, preoţilor eşti podoabă şi lumină, celor ce cu dragoste serbează prăznuirea ta şi te cheamă cu credinţă, le împlineşti cererile; mie celui nevrednic şi mai mult decât toţi păcătoşii, dăruieşte-mi să cânt cu bucurie Domnului: Aliluia!


Icosul 12


Vrând Sfinte Mare Mucenice Teodore a părăsi latura pământului, ai ajuns la desăvârşita dorire, unde priveşti frumuseţea Împăratului ceresc, te-ai arătat biruitor încoronat prin sângele tău şi n-ai încetat a ajuta cu rugăciunile şi minunile tale pentru aceasta primeşte prinos de mulţumită acestea:


Bucură-te, steaua harului ceresc.


Bucură-te, podoaba cinului preoţesc.


Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi lumină,


Bucură-te, lauda celor ce-ţi cânta ţie.


Bucură-te, împreună vorbitorule cu mucenicii.


Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le primeşti.


Bucură-te dătătorule de sfaturi dumnezeieşti.


Bucură-te, mărgăritar cu care luminezi sufletele.


Bucură-te, diamant carele tai neputinţele.


Bucură-te, al sufletului meu mântuire.


Bucură-te, al locaşului tău apărătorule.


Bucură-te, al ostenelilor noastre binecuvântătorule.


Bucură-te, mare mucenice Teodore!


Condacul 13


De trei ori fericiţilor, podoaba Ortodoxiei şi lauda Efaitelor, mucenicii Domnului: Teodore Tiroane slăvite şi Stratilate nebiruite, rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră, că izbăvindu-ne din nevoi, să cântăm Domnului: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1
Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails