joi, 3 ianuarie 2019

Cuvântul anului 2019...La mulți ani!
Anul acesta, după doi ani tumultoși, aleg să fiu consecventă în unele idei, acţiuni, obiceiuri asumate de când sunt soţie, mamă și preoteasă dar și în altele pe care le-am pus deoparte în acești ani. La jumătatea acestui an se va mări familia, așa că nădăjduiesc ca această consecvenţă să mă ajute să fac faţă tuturor responsabilităţilor mele. Consecvent este sinonim cu stăruitor și statornic, așa că am ales câteva citate din Biblie care să mă ajute în acest an.


 • Fii statornic în cugetul tău şi unul să fie cuvântul tău. (Sir 5,12)
 • Încât noi înşine ne lăudăm cu voi, în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră, în toate prigonirile voastre şi în strâmtorările pe care le suferiţi. (II Tes. 1,4)
 • Mulţumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toţi şi vă pomenim în rugăciunile noastre, Aducându-ne aminte neîncetat, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrul credinţei voastre şi de osteneala iubirii şi de stăruinţa nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos. (I Tes.1, 2-3)
 • Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, (Rom. 2,7)
 • Tot aşa şi Hristos, după ce a fost adus o dată jertfă, ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat Se va arăta celor ce cu stăruinţă Îl aşteaptă spre mântuire. (Evr. 9, 28)
 • De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte. (Evr. 12, 1)
 • Această mântuire au căutat-o cu stăruinţă şi au cercetat-o cu de-amănuntul proorocii, care au proorocit despre harul ce avea să vină la voi. (I Petru 1, 10)
 • Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; (Rom. 12, 7)
 • Omul de viţă bună sfătuieşte cele cuviincioase şi stăruieşte în cuviinţa lui. (Isaia 32, 8)
 •  Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. (Rom. 12, 12)
 • Şi întăriţi fiind cu toată puterea, după puterea slavei Lui, spre toată stăruinţa şi îndelunga-răbdare, (Col. 1, 11)
 • Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire (Col. 4,2)
 • Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie. (I Tim. 2, 15)
 • Cine s-a uitat, însă, de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii şi a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. (Iac. 1, 25)
Domnul să ne dea putere în toate! Bucurii!
Un comentariu:

Cristina Sturzu spunea...

Succes cu Domnul, Andreea! Minunat îndemn!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails