luni, 9 mai 2011

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează următorul mesaj către femeile ortodoxe, cu prilejul Duminicii Femeii Cre

În Duminica a treia după Sfintele Paşti, numită şi Duminica Femeilor Mironosiţe, prăznuim pomenirea femeilor purtătoare de miruri de mare preţ, care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua Învierii Sale din morţi.
Sfinţii Părinţi ai Bisericii au subliniat curajul femeilor mironosiţe care, la revărsatul zorilor, au cumpărat aromate sau miresme ca să ungă trupul Mântuitorului, după tradiţia iudeilor. Sfânta Evanghelie ne arată că în sufletul acestor femei iubirea sau preţuirea faţă de Hristos a fost mai tare decât teama de primejdie. Ele sunt femei credincioase, care L-au admirat şi L-au preţuit pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar unele dintre ele au văzut răstignirea Lui şi au plâns suferinţele Lui. În dimineaţa Învierii lui Iisus, îngerul a prăvălit piatra de pe mormântul din care Iisus înviase deja, pentru ca ele să poată vedea mormântul gol. Sfintele Evanghelii ne arată că ele au plecat de la mormântul Domnului cu spaimă şi cu teamă multă, dar, pe când mergeau de la mormânt spre casă, Iisus Cel înviat din morţi le-a întâmpinat şi le-a zis: Bucuraţi-vă (…) nu vă temeţi! (Matei 28, 9-10).
În această zi a Duminicii Femeilor Mironosiţe, care în Biserica Ortodoxă Română este şi Duminica Femeii Creştine, ne aducem aminte de toate femeile care din timpul Sfinţilor Apostoli până astăzi au arătat credinţă, preţuire şi evlavie Mântuitorului Iisus Hristos. Prin credinţa, curajul şi jertfelnicia lor, unele femei au devenit muceniţe, mărturisind pe Hristos Cel răstignit şi înviat, altele au devenit cuvioase maici în mănăstiri, iar cele mai multe au devenit mame creştine în familie, dăruind viaţă multor copii şi crescându-i în credinţă, pentru a fi de folos ţării şi pentru a dobândi viaţa veşnică.
Anul acesta, 2011, a fost dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române omagierii Tainei Sfântului Botez şi Tainei Sfintei Cununii, Sfinte Taine care privesc îndeosebi familia creştină. Familia este dătătoare de viaţă umană prin conlucrarea ei cu Dumnezeu, Care doreşte ca toţi oamenii care se nasc pe pământ să participe la bucuria sau fericirea Sa eternă din ceruri. În familie sunt pregătiţi copiii pentru vocaţia lor de cetăţeni ai patriei pământeşti, dar şi de fii duhovniceşti sau de viitori cetăţeni ai Împărăţiei cerurilor. Familia este icoană şi arvună a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăieşte mai întâi taina filiaţiei, fraternităţii şi paternităţii sau bucuria de-a fi copil (fiu ori fiică), frate (ori soră) şi părinte (tată ori mamă). De la familia conjugală creştină învaţă copilul ce este familia spirituală sfinţitoare, adică Biserica ai cărei membri sunt fii şi fiice, fraţi şi surori, părinţi şi maici duhovniceşti în iubirea Preasfintei Treimi, întrucât Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul împărtăşeşte Bisericii harul paternităţii duhovniceşti pastorale şi harul filiaţiei (înfierii) duhovniceşti baptismale, pentru ca toţi creştinii să trăiască în comuniune spirituală ca fraţi şi surori în Hristos Domnul.
Împlinindu-şi vocaţia de soţie şi mamă, femeia creştină binecuvântată dă naştere copiilor şi cere ajutorul lui Hristos pentru a putea creşte copiii în credinţă, pentru a fi soţie fidelă şi mamă bună în familie, femeie evlavioasă în Biserică şi femeie respectată în societate.
Ne gândim azi cu preţuire mai ales la femeile care îngrijesc pe cei bolnavi, săraci, orfani şi bătrâni, la femeile care lucrează în şcoli, în instituţiile de cultură, în media şi în toate domeniile de activitate folositoare societăţii.
În încheiere, aducem un omagiu de recunoştinţă tuturor femeilor creştine care ajută Biserica în lucrarea ei misionară astăzi şi le dorim ani mulţi şi binecuvântaţi, cu sănătate şi ajutor mult de la Dumnezeu!
Hristos Domnul, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfintelor femei mironosiţe şi ale tuturor sfinţilor, să binecuvânteze toată lucrarea bună şi folositoare a femeilor creştine în familie, Biserică şi societate, spre slava Preasfintei Treimi şi binele poporului român!
† Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails