miercuri, 5 mai 2010

Avem nevoie de citirea Sfintei Scripturi

Părinte arhimandrit Policarp Chiţulescu, ce este Sfânta Scriptură pentru un creştin ortodox?Sfânta Scriptură ne dezvăluie iubirea de oameni a lui Dumnezeu revărsată de-a lungul timpului, în lume. Ea ne ajută să aflăm voia lui Dumnezeu, pe care El a încredinţat-o aleşilor Săi, profeţii şi apostolii, care au fixat-o în scris. Sfânta Scriptură este de fapt un manual de vieţuire plăcută lui Dumnezeu. De multe ori am întâlnit oameni care căutau anumite răspunsuri care erau clar precizate în Scriptură, dar ei nu apelau la ea, nu aveau conştiinţa că este o carte izvorâtă din sfinţenie, nu ştiau ce cuprinde. Am observat că mulţi creştini, care participă frecvent la viaţa Bisericii, nu citesc Scriptura. Un mare exeget al Sfintelor Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur, spune că a citi Scriptura nu este propriu doar monahilor, ci mai ales este necesar mirenilor, care trăiesc în lume, înconjuraţi de multe ocazii de a păcătui. Citirea Sfintei Scripturi ne umple sufletul de râvnă pentru că ea conţine multe exemple de oameni care au biruit, prin Dumnezeu, orice rău. Apoi, ea conţine, conform spuselor aceluiaşi Părinte al Bisericii, răspunsuri la absolut toate problemele duhovniceşti pe care le-ar putea întâmpina un om în viaţă. Desigur că Scriptura nu se poate cuprinde lesne cu mintea, tocmai pentru a o aprofunda. Înţelesurile ei se dezleagă după rugăciuni insistente şi răbdătoare, de luminare, şi cu ajutorul tâlcuirilor Părinţilor Bisericii.De ce trebuie să citim Sfânta Scriptură?


Faptul că cele mai multe manuscrise, păstrate din vechime până astăzi, conţin texte scripturistice cu explicaţii, precum şi acela că cele mai multe opere ale Sfinţilor Bisericii sunt, de fapt, tâlcuiri ale Scripturii, arată importanţa şi necesitatea cunoaşterii lor de către cel care vrea să-L iubească pe Dumnezeu. Ar trebui ca fiecare creştin să citească zilnic, alături de rugăciuni, şi capitole din Scriptură. În familie, în loc de timp pierdut în faţa televizorului, s-ar putea iniţia unele dialoguri pe temele inepuizabile ale Scripturii. Preoţii înşişi ar trebui să explice creştinilor, punctual, pe teme precise, Scriptura, să-i sfătuiască pe credincioşi la spovedanie să iubească Scripturile. Necunoaşterea Sfintei Scripturi se observă din comportamentul oamenilor, care nu ştiu cum să trăiască, nu se ruşinează de cuvintele Mântuitorului, pentru că nu le cunosc. Este bine că în clipa de faţă se abordează şi se cultivă la nivelul Bisericii întregi, tematic, o mulţime de teme: Liturghia, Scriptura, Crezul, Autocefalia, Familia ş.a. pentru a dezvolta o conştiinţă responsabilă în rândul creştinilor.


Sursa: Ziarul Lumina

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails